Su Politikalarımızla Geleceğin Suyunu Birlikte Koruyoruz

ford-otosan-su--politikası-surdurulebilir-sustainable-water-green

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Ford Otosan Su Politikamızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ford Otosan olarak su politikalarımızla suyun temiz, ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Çevreye karşı olan sorumluluklarımızın sadece su tüketimi ile sınırlı olmadığının farkındayız. Daha fazla bilgi almak ve yaklaşımlarımızı keşfetmek için Sürdürülebilirlik Politikaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ford Otosan Su Politikamız

Su; insan için yaşamsal bir öneme sahip olmasının yanı sıra, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik için de temel kaynaktır. Bunun bilinciyle Ford Otosan’da, etkili su yönetimine öncülük eden yönetim uygulamaları ve yönetişim sistemleri aracılığıyla faaliyetlerimizde kullandığımız su kaynaklarına sahip çıkmaya ve onları korumaya kararlıyız.

Sorumlu Üretim ve Tüketim Yaklaşımımız Doğrultusunda Amacımız;

Tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilir uygulamaları benimsemek ve su kaynaklarının optimal yönetimi ile tüm paydaşlarımız için bir değer yaratmak, bilgi ve yenilikçi teknolojilerinin etkin kullanımı ile doğal kaynak güvenliğini ve yasa uyumunu sağlamaktır.

Bu amaçla her sene su tüketiminde kendimize daha zorlayıcı hedefler koyarak, su ve ve atık su konusunda performansımızı yakın takip edip, iyileştirmek için projeler gerçekleştiriyoruz.

Gezegenimizde özellikle kuraklıkla mücadelede suyu korumak için ortak bir çaba göstermenin bilinciyle; su yönetimi ile ilgili olarak karşılaştığımız zorluklara çözümler geliştirmek ve değerlendirmek için iş birlikleri geliştirip uzun vadeli projelere destek vereceğiz.

Bunu Başarmak İçin;

 • Operasyonel süreçlerden kaynaklanan ürün başına tüketilen su miktarının yanı sıra kişi başına tüketilen su miktarını azaltıp su kaynakları üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi,
 • Çevrimiçi sürekli su izleme sistemleri ile su tüketim miktarını düzenli izleyip ölçüm yapmayı,
 • Doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanan su verilerini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmayı,
 • Yeni yatırım ve projelerde yenilikçi ve sürdürülebilir su yönetim sistemlerine öncelik vermeyi,
 • Yağmur suyu toplama, atık su ve gri su geri kazanımı gibi alternatif su kaynağı uygulamalarına teşvik etmeyi,
 • Çekilen, kullanılan, depolanan ve/veya deşarj edilen su ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamayı,
 • Su ayak izini azaltmak için hedefler belirlemeyi,
 • Bölgesel durum değerlendirmeleri sonucu kuraklık riski taşıyan yerleşkelerimizde su yönetimine öncelik vermeyi,
 • Sulak alanların bulunduğu tesislerimizde sudaki yaşamı korumak için yürütülen biyoçeşitlilik çalışmalarına devam etmeyi,
 • Tüm çalışanlarımız için temiz ve güvenli suya erişim sağlamayı,
 • Paydaşlarımız, çalışanlarımız ve toplumumuzun suyun sorumlu kullanımı konusunda farkındalıklarını artırarak ve onları su kaynaklarının korunmasına/yenilenmesine dahil ederek sürekli etkileşimde bulunmayı,
 • Havza yönetimi konusunda politika yapıcılar ve STK’larla topluma yönelik iş birliği yapmayı,
 • Kilit paydaşlarla iş birliği yaparak su standartlarını ve politikalarını geliştirme konusunda katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.