Yasal Bilgiler

Ford Blog’a hoş geldiniz.

Bu siteye (https://blog.ford.com.tr) erişim, aşağıda ana hatlarıyla belirtilen kullanım koşullarına tabidir. Ford Blog ziyaretçileri ve Ford Otosan çalışanları (“Kullanıcı/lar”), Kullanım Şartları'nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Bu şartların kabul edilmemesi halinde, Ford Blog’un kullanılmaması rica edilir.

KULLANIM ŞARTLARI

 1. Ford Blog’da yayınlanan ve telif ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Ford Otosan, Ford Motor Company ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Ford Blog’da yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Ford Otosan'ın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. İstisnai olarak, Ford Blog içerikleri, değiştirilmeden ve kaynak göstermek şartıyla forumlarda, bloglarda, sosyal medya sayfalarında kullanılabilir, paylaşılabilir.
 2. Ford Blog’da Ford Otosan'ı tanımlayan tüm markalar, grafikler ve logolar Ford Otosan’ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Ford Blog’da yer alan materyaller ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan Kullanıcı’ya aittir.
 3. Ford Blog içeriği, Ford Otosan çalışanları ve dönemsel olarak konuk edilen yazarlar tarafından hazırlanmaktadır. Ford Blog içerisinde bulunan yazılar ve yazılara yapılan yorumlar ilgili Kullanıcı’ya aittir.
 4. Ford Blog adresine Kullanıcılar tarafından gönderilen yorumlar, Ford Otosan tarafından uygun görülmezse yayınlanmayabilir. Yayınlanan yorumlara ilişkin yasal sorumluluk münhasıran ilgili Kullanıcı’ya aittir.
 5. Bazı durumlarda yayınlanan içerikler Ford Otosan’ın fikir ve yorumlarını yansıtmayabilir. Ford Blog’da yer alan içeriklerin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 6. Ford Otosan, kendi takdirinde olmak üzere Ford Blog içeriğini ve /veya Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman geçici veya sürekli olarak değiştirme ya da sona erdirme ve Ford Blog’da kayıtlı bilgi ve verileri sistemlerinden silme hakkını saklı tutar.
 7. Kullanıcı’nın Ford Blog için ürettiği ve burada paylaştığı görsel, işitsel ve yazınsal her türlü içeriğin fikri ve sınai mülkiyet hakkına konu olması halinde, bunlar üzerindeki her türlü mali hakkı (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü kullanım, değişiklik yapma, işleme, yayınlama, çoğaltma, radyo-televizyon yoluyla duyurma, kamuya açıklama dahil) herhangi bir bedel talep etmeksizin Ford Otosan’a devretmeyi veya Ford Otosan’ın talebi doğrultusunda içeriklere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak Ford Otosan’a herhangi bir bedel talep etmeksizin münhasır, lisansı devretme hakkı içeren, süresiz, tüm dünyada geçerli, gayrı kabili rücu, bir lisans vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin üçüncü kişiler tarafından daha önce üretilmiş bir eser (Örn; resim, fotoğraf, şiir, beste, film, logo vb.) içermesi halinde, Kullanıcı üçüncü kişilerin fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Ford Blog’da yer alan içeriklerde yer alabilecek donanım, fiyat, yetkili satıcı bilgisi, ikinci el araç stoğu, resim, açıklama ve haberler (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Ford Otosan Yetkili Satıcılar'ından veya Ford Otosan Müşteri Hizmetleri'nden temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.
 10. Ford Blog’da yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Ford Blog’da yer alan fotoğraf ve videolar, Türkiye'de satılacak olan araçların donanım özelliklerinden farklılık gösterebilir. Kullanıcı, bu BİLGİ'lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Ford Otosan'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 11. Ford Blog Kullanıcıları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.
 12. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca Ford Blog Kullanıcıları’nın kişisel verileri 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Kullanıcılar, kişisel verilerinin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.fordotosan.com.tr  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirler.
 13. Ford Blog’da Kullanıcılar’a faydalı olması açısından başka internet sayfalarına yönelik linkler yer alabilir. Yönlendirme yapılan bu sayfaların tasarımı ve içeriğinin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi ile ilgili Ford Otosan’ın herhangi bir kontrolü ya da sorumluluğu bulunmamaktadır.
 14. Ford Otosan, Ford Blog’un kesintisiz veya hatasız olacağını ya da blog veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Bu çerçevede, site kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, bilgi naklinde gecikme, kesinti, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası dahil ortaya çıkabilecek doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Ford Blog’un kullanılmasından ve bu içeriklere dayanılarak yapılan işlemlerden kaynaklanabilecek zararlar için Ford Otosan sorumlu tutulamaz.
 15. Ford Blog’un virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcılar, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcılar, Ford Blog’a girmeleri nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 16. Ford Blog Kullanıcıları, Ford Blog’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, Ford Blog’a yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve beyan ederler.
 17. Resmi makamlardan Kullanıcılar'a yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcılar'ın Ford Otosan sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Ford Otosan, Kullanıcılar'ın kimlik bilgilerini araştırma ve 6698 sayılı Kanun’daki ilkeler uyarınca kişisel verilerini yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 18. Kullanıcılar ile Ford Otosan arasında Ford Blog Kullanım Koşulları’nın ihlalinden doğacak ihtilaflarda, Ford Otosan elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak ve ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na göre çözülecektir.
 19. Ford Otosan, Ford Blog Kullanım Şartları'nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.