Kurumsal İletişim Neden Gerekli?

Gonca Sofuoğlu
gonca sofuoğlu

Gonca Sofuoğlu Temiz Müşteri Deneyimi Lideri

Türk Dil Kurumu iletişimin tanımını şöyle yapıyor: “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması.” Bu tanımda dikkat çeken kısım “akla gelebilecek her türlü yolla” ifadesi. Çünkü iletişimin biçimi oldukça çeşitli, her dönemde değişen ve gelişen bir yapıda, yani iletişimin yöntemleri gelecekte de değişmeye her zaman devam edecek.

İnsan sosyal bir varlık… O yüzden yüzyıllar boyu iletişimin farklı boyutlarını, farklı şekillerini geliştirmeye ve deneyimlemeye adadı kendini. Önce beden ve sözle başladı… Sonra resimlerle, şekillerle, en sonunda da sembollerden oluşturduğu alfabelerle bildiklerini, düşündüklerini ve hissettiklerini başkalarına anlatmak istedi. Sözlü iletişimden yazılı iletişime geçerek bilginin aktarımını daha da kalıcı kıldı. İletişimin evrilmesi tabii ki burada durmadı. Artık dünyaca şahit olduğumuz iletişim çağında, globalleşmiş ve dijitalleşmiş iletişimi deneyimliyoruz.

İletişimde dikkati çeken diğer bir unsur da “kişilerin birbirini anlaması” noktasıdır. Onlarca çeşidi ve ögesi olan iletişim kavramı aslında “ifade etme” ve “anlama” gibi temel iki eyleme dayanan, geliştirilmeye açık bir süreçtir. İnsan parçası olduğu topluluğun içerisinde geliştirdiği bu karşılıklı ifade etme ve anlayış mekanizması ile hayatını sürdürür.

Peki, iki insan arasındaki iletişim bile zaman zaman kısır bir döngü içerisine girebilirken, kurumlar ve markalar kendilerini, hedeflerini, ahlaki değerlerini insanlara doğru şekilde nasıl anlatır? Parçası olduğu toplumda güvenle nasıl geleceğe ilerleyebilir? Bu sorunun cevabı konumuzun da başlığı; elbette kurumsal iletişim.

Kurumsal iletişimin bugün geldiği noktadan önce neden gerekli olduğunun altını çizmek gerekli. Kurumsal iletişim, bir kurumun vizyon, misyon ve değerlerinin tüm paydaşlarına aynı mesajla iletmesidir. Bu alan reklam, imaj, kültür, yönetişim, kurum içi iletişim, medya ve müşteri ilişkileri, global ilişkiler ve insan kaynakları gibi çok yönlü, onlarca kolu olan bir ağacın gövdesidir.

Değişen dünya düzeninde, sanayi devriminde ortaya çıkan “üretim odaklı” çalışma artık yerini “insan odaklı” çalışmaya bırakalı epey zaman oldu. Bu prensibin gerekliliklerinin başında da kurum içinde doğru iletişim ile insanları aynı amaç etrafında toplayıp, ortak gelecek hedeflerini filizlendirmek geliyor. Çalışanların kurumlarına karşı hissettikleri aidiyetin odak noktasında da yine etrafında toplandıkları bu ortak mesaj yatıyor. Kurumunuzda insan odaklı çalışma prensibini uygulayabilmek için amacınızı anlatan ortak mesajınızı aktarabilmeniz ve ortak amaca yönelik çalışabilme adına hem bireysel hem de kurumsal iletişimin gücünü arkanıza almanız gerekir.

Kurumsal iletişimin diğer tarafında ise yöneticilerden çalışanlara, yatırımcılardan tedarikçilere kadar her yapı taşının içerisinde ahenkle sürdürülebilecek bir iletişim çizgisi oluşturmak gerekir. Kendimizi, sahip olduğumuz değerleri hedef kitlemize doğru şekilde anlatabilmenin yollarını bulmak, verimliliği, sadakati, maddi ve manevi yükselişi getirecek en önemli unsur.

İşte tüm sebeplerle Ford Otosan’da pek çok çalışma yapıyoruz. Her gün farklı içerikler, konular ve yöntemlerle, Ford Otosan içerisindeki iletişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Yazının başında da dediğim gibi iletişim; içinde bulunduğumuz çağa, topluma, değerlere göre değişse de değişmeyen tek şey iletişimin, bizim için özellikle de kurumsal iletişimin gerekliliğidir. Belki gelecekte şu an tahayyül edemeyeceğimiz yeni mecralara özel tanıtım kampanyaları ya da yeni mobilite çözümlerinde yer alacak yepyeni iletişim modelleri tasarlayacağız; ama yine de iletişimin bir şekilde doğru çizgisini yakalayacağız. Çünkü Ford Otosan olarak; “Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi” olma vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda ilerledikçe, üzerimize çok daha fazla sorumluluk düşecek. Ne diyelim, insanlık var oldukça, anlatacak bir hikaye hep bulacağımıza inanıyorum.