Dünyanın Geleceği için Suyun Geleceğini Koruyoruz

sürdürülebilirlik

İklim kriziyle mücadelede su kullanımı önemli bir yer taşıyor… Nitekim, insan için yaşamsal bir öneme sahip olmasının yanı sıra, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik için de temel kaynak su. Ford Otosan olarak bu gerçeğin bilinciyle biz de tesislerimizde su yönetimine odaklanmayı taahhüt ediyor ve su tüketimi yönünde yaptığımız projelerle 2030 yılına kadar her tesisimizde araç başına temiz su kullanımını %40 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

İklim kriziyle mücadelede kilit nokta: Su yönetimi

İklim değişikliği artık toplumlar ve şirketler için kaçınılmaz bir gündem. WEF tarafından hazırlanan 2021 Küresel Risk Raporu’nda; sıklık ve etkisi artan aşırı hava olayları, iklim değişikliği ile mücadelede başarısızlık ve insan faaliyetleri kaynaklı çevresel bozulma gibi çevresel risklerin ilk sıralarda geliyor olması bu konunun ciddiyetini gösteriyor.

Biz de sürdürülebilirlik hedeflerimizi bu konunun öneminin bilinciyle belirledik. Su kriziyle mücadele de sürdürülebilirlik hedeflerimizde en önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı.

Çünkü, iklim değişikliğinin öncelikle bir su krizi olduğunu biliyoruz.

Bu yüzden iklim değişikliğiyle mücadelede suyu büyük bir araç olarak görüyoruz. Sürdürülebilir su yönetimi, toplumların ve ekosistemlerin dayanıklılığını oluşturmak ve karbon emisyonlarını azaltmak adına hayati bir önem taşıyor.

Sürdürülebilir su yönetiminin öneminin farkındayız

Bunun bilinciyle, etkili su yönetimine öncülük eden yönetim uygulamaları ve yönetişim sistemleri aracılığıyla faaliyetlerimizde kullandığımız su kaynaklarına sahip çıkmaya ve onları korumaya kararlıyız.

Bu amaçla, suyu ve çevreyi korumak için su kaynaklarının sürdürülebilir gelişimi, tesislerimizde etkin su yönetimi ve ürünlerimizde suyun etkin kullanımı üzerinde çalışıyoruz.

Su yönetimine kapsamlı bir yaklaşım getiriyoruz. Tesislerimizde ekipmanların soğutulması, boyanması ve daha pek çok farklı proseste su kullanımına ihtiyaç duyuluyor. Biz de mümkün olan yerlerde suyu yeniden kullanarak, suyu en verimli şekilde geri dönüştürerek ve ihtiyacımız doğrultusunda kullanarak su kaynaklarımızı korumak için sürdürülebilir yöntemlere başvuruyoruz.

Hedefimiz araç başına temiz su kullanımını %40 oranında azaltmak

Operasyonlarımızdan kaynaklanan su tüketimini azaltmaya yönelik projelerimiz sayesinde 2021 yılında, su tüketimimizi 2019’a kıyasla %3,53 oranında azalttık.

Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları’nda soğutma kulelerinde, Yeniköy Fabrikası’nda ters osmoz yöntemi ile suyu geri kazanıyor, Eskişehir Fabrikası’nda ise kapalı çevrim soğutma kuleleri yardımıyla suyu yeniden kullanıyoruz.

TruCost’un çalışması ile fiziksel risklerimiz arasında su riskimizi de belirleyerek, Su Yönetimi kapsamında yüksek risk kategorisinde bulunduğumuz tespit edilmiştir. Bu doğrultuda önleyici çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

CDP İklim Programına katılarak performansımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2021 yılında CDP Su Programı skorumuz B’yi koruduk. Ayrıca CDP tedarikçi değerlendirmesi kapsamında A- bandında yer alıyoruz.

Yeni sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda ise 2030 yılına kadar her tesisimizde araç başına temiz su kullanımını %40 oranında azaltacağız.

*UN Water Report 2021