İş Sağlığı ve Güvenliğinde 9 Ödül Bizim

PHSA

Ford Motor Company'nin geleneksel iş sağlığı ve güvenliği ödülleri organizasyonu “President’s Health and Safety Awards (PHSA)” tarafından bu yıl Avrupa bölgesinde 9 ayrı dalda ödüle layık görüldük.

Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) verdiğimiz öncelikle devreye aldığımız çalışmalarımız global Ford dünyasında da takdir görüyor. Pandemi sürecinin en başından itibaren çalışanların sağlığını önceliklendirerek planlamalarımızı titizlikle yürüten Sağlık Birimlerimiz de bu olağanüstü dönemde 10 bini aşkın çalışma arkadaşımızın tamamını kapsayan planlama ve müdahaleler ile kritik bir rol üstlendi.

“Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği Lideri” ödülüne Genel Müdür Yardımcımız Cem Temel layık görülürken, “Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyoneli” ödülü ise Sağlık Hijyen ve Ergonomi Yöneticimiz Dr. Gürsel Gökmen’in oldu.

Üretim tesislerimizdeki çalışma arkadaşlarımızın şahsi inisiyatifleriyle gerçekleşen “Hayat Kurtarma” başarıları ise iki ayrı ödülle Ercan Taşkın ve Tekin Bingöl’e verildi.

Şirketimiz ayrıca, FST 10 Testi için güvenli ve ergonomik laboratuvar geliştirilmesi projesi ile “Üretim Dışı Alanda Güvenlik İnovasyon Ödülü”nün sahibi olurken, Türkiye genelinde güvenlik kültürü seminerlerinin verildiği “Yaşam için güvenlik kültürü projesi” ile “Üretimde Güvenlik Tanıma ve Katılım Ödülü”ne de layık görüldü.

Yeniköy Fabrikamız ise “Üretimde ve Ergonomide İnovasyon Ödülü” ve “Endüstriyel Hijyende Mükemmellik Ödülü”nün yanı sıra “Araç Operasyonları – En Düşük Kayıp Zaman” başarısı ile de “En İyi Fabrika” ödülüyle bizi bir kez daha gururlandırdı. Yeniköy Fabrikamız, bu önemli ödülü 2017-2019 yılları arasında en düşük kayıp zaman vakası (LTC) oranı (0.073) ile almaya hak kazandı.

Hem global anlamda hem de toplam fayda bağlamında çok önemli gördüğümüz iş sağlığı ve güvenliği konusunda 9 ödülle buluşmamıza vesile olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz!