Gelecek Şimdi Hedeflerimiz Doğrultusunda Tedarikçi Sürdürülebilirlik Manifestosu’nu Açıkladık

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Konferansı

“Gelecek Şimdi” vizyonumuzla ortaya koyduğumuz uzun dönemli sürdürülebilirlik hedeflerimiz için önemli bir adım daha attık ve tedarikçilerimizle tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma amacıyla gerçekleştirdiğimiz Tedarikçi Sürdürülebilirlik Konferansı’nda “Tedarikçi Sürdürülebilirlik Manifestosu”nu açıkladık.

“Sürdürülebilirlik alanında lider tedarik zinciri ile çalışmak” hedefiyle 2035 yılına kadar 300’den fazla tedarikçimizi karbon nötr olmaya hazırladığımız yolculuğumuzda, bu manifesto ile yol haritamızı netleştirdik. Yol haritası, sürdürülebilirlik anlayışımızın iş ortaklarımıza aktarılmasını ve değer zincirinde bulunan tüm tedarikçilerimizin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile uyum esasına dayalı şekilde çalışmasını amaçlıyor.

Konferansta ayrıca, 2022 yılını değerlendirerek başarılı puan alan ve sertifika kazanan tedarikçilerimizin sertifikalarını da dağıttık. Tedarik zincirimiz boyunca karbon dönüşümü programı ve bundan sonraki süreçte Tedarikçi Sürdürülebilirlik Değerlendirmeleri’nin nasıl yapılacağı ve satın alma kararlarına entegre edileceği hakkında bilgi paylaştık.

Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Manifestosu

Ford Otosan olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında hazırladığımız sürdürülebilirlik politikalarımız doğrultusunda hedefimiz; ‘’Sürdürülebilirlik alanında lider tedarik zinciri ile çalışmak.’’

Ford Otosan tedarikçileri olarak sürdürülebilirlik taahhütlerimiz:

• Paris Antlaşması ile birlikte; küresel ısınmanın 1.5° C’nin altında tutulması amacıyla, 2035 yılına kadar ‘’Karbon Nötr Lojistik’’ ve ‘’Karbon Nötr Tedarik Zinciri’’, 2050 yılına kadar ‘’Net Sıfır Karbon’’ hedefini destekleyecek projeleri önceliklendirip, enerji verimliliği projeleri uygulayacak, yenilenebilir malzeme ve enerji kaynakları kullanımını artıracak tasarım, faaliyetler ve raporlamalarda bulunacağız.

Su Politikamızda, operasyonel süreçlerden kaynaklanan ürün başına su tüketimini azaltmayı, yeni yatırım ve projelerde yenilikçi, sürdürülebilir su yönetim sistemlerini önceliklendirmeyi ve su stresi görülen yerleşkelerde öncelikli olarak su yönetimine odaklanacağız.

Atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, döngüsel ekonomi kapsamında kaynakların daha verimli kullanılması ya da alternatif hammadde olarak kullanımlarının araştırılması ve düzenli depolama sahasına giden atıkların azaltılmasına yönelik proje ve uygulamalar geliştireceğiz.

• Tüm süreçlerimizde cinsiyeti, cinsel yönelimi, ırkı veya fiziksel özellikleri hedef alan kalıp yargılarını pekiştirici dil kullanımına karşı çıkarız. Açık, adil, şiddetsiz iletişimi teşvik eder, eşitlikçi bir politika benimseriz ve insan haklarına değer veren kurumlarla iş birliği yaparız.

• Topluma katkıda bulunmanın başarı için gereken faktörlerden biri olduğu yönündeki temel inancımızla toplumsal yatırım projeleri, bağış ve sponsorluk faaliyetlerini, operasyonlarının bulunduğu ülkelerdeki toplumları desteklemenin önemli bir yolu olarak görmekteyiz.

• Tüm iş ve işlemlerimizde; yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerine (Global Compact) uymayı, doğruluk ve dürüstlük esasları çerçevesinde hareket etmeyi, hesap verebilirliği ve açıklığı ilke ediniriz. Bu ilkelerin hayata geçirilmesi Ford Otosan ve tüm tedarikçilerinin, bu yüksek dürüstlük standartları kapsamında kişisel taahhüdünü ve hesap verilebilirliği gerektirir.

• Bu çerçevede hepimiz, tüm iş, eylem ve işlemlerimizde Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları’na uygun hareket etmekle yükümlüyüz.

• Ford Otosan ve tedarikçileri, sürdürülebilir ve şeffaf bir tedarik zincirine önem vermekte ve çatışmalardan etkilenen yüksek riskli bölgelerden (CAHRA-Conflict-affected and high-risk areas) çatışmalı mineral tedariğine ilişkin Ford Otosan Çatışma Mineralleri Politikasında yazan hususları benimsemektedir.