2015 Sürdürülebilirlik Raporu’muzu Yayınladık!

Ford

1959 yılından beri, yaşadığımız toplumun sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek, toplumsal refaha katkıda bulunacak ve gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde yürüttüğümüz faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmaya “2015 Sürdürülebilirlik Raporu”muzu yayınlayarak devam ediyoruz.

Gelecek Nesiller İçin Sürdürülebilir Adımlar Atıyoruz

Ford Otosan Genel Müdürümüz Haydar Yenigün, “Geleceğimizi şekillendirirken attığımız adımları, sadece ticari ve finansal boyutlarıyla değil; aynı zamanda çevresel, hukuki, ekonomik, sosyal ve etik boyutlarıyla da değerlendiriyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele stratejimizin temel hedeflerinden biri de yakıt verimli ve düşük emisyon düzeyli, yüksek emniyet normlarına sahip ve ‘akıllı’ şehirlerin sokaklarında yerini alabilecek araçlar üretmek. Yıl içinde bu hedef doğrultusunda yeni teknolojiler geliştirirken Ar-Ge kapasitemizi de belirgin düzeyde artırdık. Geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de dijitalleşme, inovasyon ve yeni iş modeli geliştirme alanlarında projeler üreterek sürdürülebilir gelişimimize katkıda bulunacağız. Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri olarak başarımızın temelindeki insan kaynağımızı “İş’te Eşitlik” yaklaşımı ile yönetmeye, kadın ve engellilerin çalışma hayatına katılımı başta olmak üzere iş hayatında fırsat eşitliğini savunmaya devam edeceğiz. Tedarikçi operasyonlarından üretim, lojistik ve satış süreçlerine, değer zincirimiz genelinde ürettiğimiz başarı hikayelerine gelecek yıllarda yenilerini ekleyeceğimize inancım tamdır.” açıklamasıyla toplumumuzun sürdürülebilir kalkınmasına olan desteğimizi vurguladı.

Çevresel Performansta Başarılı Adımlar Attık

Çevresel etkilerin yönetimi konusundaki başarımızla 2014 yılında 7,09 GJ/araç olan üretilen araç başına enerji tüketimini 6,16 GJ/araç düzeyine indirirken; emisyon düzeyini 0,710 Ton CO2/araç düzeyinden 0,570 Ton CO2/araca, su tüketimini ise 3,75 m3/araç düzeyinden 3,146 m3/araç düzeyine düşürmeyi başardık.

Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleriyle 83.627 GJ enerji tasarrufu yaparak 4.723 Ton CO2 sera gazı emisyonunu da engelledik.

İstihdamda Sektörün Öncüsüyüz

İK vizyonumuz, sürdürülebilir ve yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızla, çalışanlarımıza fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen kapsayıcı bir iş ortamı sunuyoruz.

2015’te çalışan sayımızı %9,4 artışla 10.676’ya çıkararak sektörün en büyük istihdam rakamına ulaştık. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımız ve kadın istihdamının desteklenmesi hedeflerimiz doğrultusunda kadın çalışan sayımızı %33,8 artırarak sektörün en fazla kadın istihdamını sağladık.

Engelli Çalışanlarımızı İhtiyaçlarına Uygun Çalışma Ortamlarıyla Destekliyoruz

Engelli istihdamına uygun çalışma ortamları yaratmak için gerçekleştirdiğimiz uygulamalarımız sonucu 2015 yılı itibariyle Ford Otosan tesislerimizde 21’i kadın 270’i erkek olmak üzere toplam 291 engelli çalışanımız bulunuyor. Kocaeli fabrikamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 4’üncü kez “Engelli Kadrosunda İstihdam Fazlası Engelli Personel Çalıştırma’’ ödülüne layık görülürken; Yeniköy fabrikamızda uygulanan “%100 Engelli Dostu Bir Fabrika” projemiz ise TİSK’in “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” organizasyonunda büyük ödülü kazandı.

“Bal Arıları Mühendis Oluyor” Projemizle Kız Çocuklarımız İçin Türkiye’yi Geziyoruz

Koç Topluluğu’nun “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi kapsamında, “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesini başlatarak 81 ilde, 81 okulda 8.100 kız ve erkek öğrenciye, ailelerine ve öğretmenlerine mühendislik mesleğini tanıtmayı ve meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından kaynaklanan ön yargıları yıkmayı hedefliyoruz.

2015 Sürdürülebilirlik Raporu’muzu detaylı olarak incelemek için www.fordotosan.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.