TTGV’nin ‘İnovasyon Vaka Çalışması Programı’nın Odağındaydık

ttgv_gul_ertug
gül ertuğ

Gül Ertuğ Mali İşler Lideri

Bugün sizlere Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen Xnovate Programı kapsamında başlatılmış ve bizim de dahil olduğumuz “İnovasyon Vaka Çalışmaları” inisiyatifinden bahsetmek istiyorum. Bu inisiyatif, inovasyon sektör liderlerinin vizyonu hakkında fikir sahibi olmak ve kurumlardaki iyi uygulamaları keşfederek edinilen bilgileri ekosistem ile paylaşmayı hedefliyor. Tüm sektörlere yenilik getirmeyi ve her sektörün gelişmesini amaçlayan insiyatifin özünü “Paylaşmak Güzeldir” mottosu oluşturuyor. Ford Otosan olarak biz de 4. İnovasyon Vaka Çalışması’nın odağındaydık.

Gerek ‘Kurum İçi Girişimcilik Kampanyalarımız’ gerekse ‘Açık İnovasyon İş Birliklerimiz’ ile geleceğimizi güçlendirmek ve stratejik katma değer ortaya çıkarmak için inovasyon çalışmalarımızı en temel katalizör ve kolaylaştırıcı olarak görüyoruz. Özellikle otomotiv sektöründe Ar-Ge ve inovasyon iş birlikleri geliştirmek, rekabetçiliğe büyük ölçüde fayda sağlıyor. Çalışanlarımızın fikirlerine ve uzmanlıklarına değer veriyor, bu amaçla yetkinliklere yatırım yapıyor ve inovatif projeleri destekliyoruz. Bu fikirleri iş süreçlerimizde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ürün, süreç ve iş modellerinde yenilikçiliği benimseyerek sadece geleneksel bir araç üreticisi olmayı değil, teknoloji ve hizmet üretip sektöre yön veren, hayal edilenin ötesinde ulaşım olanaklarını şekillendiren ve yenilikçilikle ön plana çıkan bir şirket olmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda; ekosistem içerisinde bağlantıların ve gelişimin artmasını sağlayan, inovasyon alanında birlikte öğrenme ve geliştirme ortamlarını oluşturan Xnovate gibi programların; fayda yaratmaya çalışan bütün şirketlerin işini kolaylaştıracağını ve performansını artıracağını düşünüyorum. Bu çalışmaya paralel olarak, şirketimizin inovasyon stratejisi ile yaratığı bölgesel etkiler konusunda yapılan paylaşımların, yeni iş birlikleri oluşturmak için fayda yaratmasını umuyorum.

4. İnovasyon Vaka Çalışmasında Neler Oldu?

Şirketimizde bütünsel olarak belirlediğimiz stratejik odak alanlarımıza uygun, hem yerel hem de uluslararası paydaşları dahil eden, odak alanlarımızda değer yaratacak, rekabetçi avantaj veya büyüme sağlayacak çalışmalarımızın yanı sıra, hızlı proje geliştirme, uluslararası bakış açısı, verimlilik ve çalışma süreleri gibi konularımızla vaka çalışmasına örnek olduk. Ford Otosan kapsamında yapılan anket ve görüşmelerin sonucunda da tüm departmanlar olarak ortak paydada buluşmayı başardığımızı kanıtladık. Ayrıca yöneten, destekleyen ve üretenlerin bir araya gelebilmesinin değeri, vaka çalışmasının örnek seçtiği bir başka özelliğimiz oldu. Buraya tıklayıp detaylarını görebilirsiniz. 

TTGV, bize en son değişen şartlara uyumumuzu sorduğunda; öncelikle Türkiye ve global çaptaki etkileri, değişim gerçekleşmeden önce riskleri öngördüğümüzü ve risk çalışmalarını bunlara göre değerlendirdiğimizi paylaştık. Tecrübelerimize danışılan bu keyifli çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

Your browser doesn't support embedded pdf. Click here to view the file.