Tersine Mentorluk Programımız Yeni Dönemine Başladı!

Tersine Mentorluk

Değişimin ve öngörülemezliğin hızlandığı, bilgiye erişimin arttığı ve farklı bakış açılarının giderek daha değerli hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonu ile her insanın ayrı ve eşsiz bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Bu inançla yolculuğumuza devam ederken, bilen liderliğin yerine öğrenen liderliği yerleştiriyoruz. Tersine Mentorluk Programı ile genç nesil ile önceki kuşak yöneticiler arasındaki bilgi paylaşımını ve sinerjiyi arttırarak çift yönlü öğrenme ve gelişimi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Şirketin farklı noktalarındaki gönüllü çalışanlarımızdan oluşan Yetkinlik Yönetimi Görev Takımımızın kurguladığı pilot uygulamayı, İnsan Kaynakları departmanımızın desteğiyle 5 menti ve 9 mentor ile geçtiğimiz aylarda deneyimledik. Pilot uygulamamızın ardından aldığımız geri bildirimler oldukça olumluydu. Bundan güç alarak eğitimlerini tamamlayan 38 menti ve 54 mentorumuz ile 4 Aralık’ta daha güçlü ve kapsayıcı şekilde uygulamaya geçtik.

Konu başlıklarının herkesin rahatlıkla üzerine konuşabileceği, genç çalışma arkadaşlarımızın ilgili ve bilgili olduğu, daha kıdemli yöneticilerimizin ise bilgilenme ve kendilerini geliştirme konusunda hevesli oldukları güncel ve sosyal başlıklar olmasına özen gösterdik. Katılımcılarımızın da görüşlerini alarak “Çevik Çalışma, İnovasyon, Yeni Nesil İletişim Yöntemleri, Dijital Dünya, Sosyal Medya ve Kültür” konularını belirledik. Eşleştirilen menti ve mentorlarımızın ise farklı fonksiyonlardan olmasına dikkat ettik. 6 ay boyunca devam edecek programımız süresince katılımcılarımızın en az 6 görüşme yapmalarını bekliyoruz.

Tersine Mentorluk Programı, ortak kültürümüz Dinamik Denge’nin “kendini yönetme ve gönüldenlik” ve “güçlendiren liderlik” prensipleri ile doğrudan örtüşüyor. “Değişime açıklık ve yenilikçilik” değerimizi besliyor. Bu nedenlerle bizim için ayrı bir öneme sahip bu programda, görev dinamikleri nedeniyle normal şartlarda bir araya gelmesi zor olan genç çalışanlar ve yöneticiler, hiyerarşik mesafelerin ortadan kalktığı, açık iletişim ve güven ortamının öne çıktığı bir süreç deneyimliyorlar. Program sayesinde şirketimiz içerisindeki sosyal ortamın güçlenmesine olanak sağlarken; hem genç yeteneklerimizin şirket geçmişimizden ilham almalarına hem de yöneticilerimizin yeni nesil çalışma arkadaşlarımızdan farklı bakış açıları edinmelerine de aracı oluyoruz. En keyifli olanı ise birbirlerini yakından tanıma imkânı olması.

Farklı kuşaklar arasındaki ilişkiyi kolaylaştıran ve şirket içindeki iletişimi güçlendiren yenilikçi Tersine Mentorluk Programımızın tüm katılımcılar için keyifli ve verimli olmasını, katılımcı sayısının da gün geçtikçe artmasını diliyoruz!