Politika Yetmez...

İş

60 yıllık köklü geçmişimizde attığımız her bir adım ile hem sektörümüzü hem de ülkemizi geleceğe taşıyoruz. Bu adımları Ford Otosanlılar olarak hep birlikte atıyoruz. Eşitlik yolundaki hedeflerimizi politikalarımız ile garanti altına alıyoruz. Bu politikalarımızı web sitemizde herkese açık hale getiriyoruz. İş’te Eşitlik Bildirgesi, Çeşitlilik Politikası, İnsan Hakları Politikası... Sorumluluğumuzun bunlarla bitmediğini, politikaların uygulamalar ile desteklenmesi gerektiğini de biliyoruz.

Pusulamızın ibresi daima eşitlik yönünü gösteriyor. Çünkü hedeflerimize hep birlikte ulaşacaksak cinsiyet, din, dil, ırk, engel gözetmeksizin her birimizin attığı adımlarla ulaşacağımızın bilincindeyiz. Bu doğrultuda iş ortamımızı, kurumsal kültürümüzü ve iş yapış şeklimizi çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleriyle destekleyen; fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı bir iş ortamı sunmak için çalışıyoruz. Türkiye otomotiv sektörünü kapsayıcı yapmak için dezavantajlı gruplara ait çalışan sayısının dengelenmesi için aktif rol oynayarak; farklılıkları yaratıcı kılmak, örgütsel zenginliği arttırmak ve aktif bir çeşitlilik yönetimi için çaba harcıyoruz. 2019 yılında devreye aldığımız Çeşitlilik Politikamız doğrultusunda tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve diğer paydaşlarımızda da “eşitliğe ve çeşitlilik ilkelerine” uyumu gözetiyor, bu ilkeleri destekleyen kurumlarla iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz.

İş’te Eşitlik Bildirgemiz, Çeşitlilik Politikamız ve İnsan Hakları Politikamız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerimizle pusulamızın gösterdiği eşitlik yönüne emin adımlarımızla ilerliyoruz. Gelin bu adımlarımızı yakından inceleyelim.

İş Gücüne Katılımda Fırsat Eşitliği

Toplumdaki her bireyin uygun ve destekleyici koşullar sağlandığı zaman farklı açılardan değer katacağına inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda ön yargıları kırmak için farkındalık yaratıyor, bu konuda projeler geliştiriyoruz. İş süreçlerimizi farklılıkları kapsayacak şekilde analiz ediyor, analiz sonucunda uygun görülen pozisyonlar için dezavantajlı grupları bünyemize katıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen tehlikeli işler sektöründe Otizm ve Down sendromlu kişilerin istihdam edilmesine ve kişisel gelişimlerine yönelik oluşturduğumuz programlarımıza devam ediyoruz. Çalışırken aramızdaki bariyerleri kaldırmak adına Yeniköy Fabrikamızdaki montaj ekibimiz işaret dili eğitimine katılarak sertifikalarını aldılar. Fabrika ve ofislerimizi engelli dostu hale getiriyoruz. Bu kapsamda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda engelli dernekleri ile beraber çalışıyoruz.

“Aynadaki Biz” Çalıştayları

2015 yılında üretimde görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımızla başladığımız çalıştaylarımızı ofislerde görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımız için de düzenlemeye başladık.

Bu çalıştaylar ile amacımız; kadın çalışma arkadaşlarımızın iş hayatında karşılaşabilecekleri cinsel taciz, mobbing dâhil tüm olası sorunlarda doğru tanımlamaları yaparak eğitmek, doğru başvuru adreslerini tariflemek ve herkesin söz aldığı bir etkileşim ortamı yaratarak yalnız olmadıklarını hissettirmektir.

UP School

Young Guru Academy (YGA) ile yaptığımız iş birliği kapsamında kadın istihdamını arttırmayı hedefliyoruz. Farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmek isteyen kadın adaylara ulaşmak için 8 haftalık “Data Analysis, Visualisation, and Storytelling” başlıklı ücretsiz UP School eğitimini tasarladık.

Teknolojide rol model kadın liderler yetiştirmek için kurulan bir eğitim teknolojisi girişimi olan UP School, kadınlara teknik donanım ve birlikte başarma yetkinlikleri kazandırarak, kariyerlerine güçlü ve sağlam adımlarla başlamalarına olanak sağlıyor.

Biz de Ford Otosan olarak farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmek isteyen kadın adayların teknik bilgi ve beceri kazanmalarına destek olmanın yanı sıra bu programı başarıyla tamamlayan adaylara şirketimizde iş fırsatı sunmayı hedefliyoruz.

“Sahanın Liderleri” Gelişim Programı

Şirketimizdeki saha çalışanı kadınları kapsayan bu program ile üretimde kadın istihdamını arttırmayı, çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkıda bulunmayı, atama/terfi süreçlerinde kadın adayların eşit temsiliyette olmasını hedefliyoruz.

Bu programla üretime liderler kazandırmak için kadın mühendis ekip liderlerimizin kariyer ve iş hayatında edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini, sahadaki kadın Çalışma Grubu Liderleri ve Takım Liderleri ile paylaşmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte sahadaki kadın liderlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyabilecekleri kaynaklara ulaşabilmelerine, kendilerini tanıyarak öz güvenlerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için gerekli destekleri sunuyor, liderlik potansiyellerini açığa çıkarıyoruz.

Atanan saha liderleri kadınların devamlılığını sağlamak amacıyla da kadın çalıştayları gerçekleştirip bu süreçte tespit ettiğimiz psiko-sosyal faktörleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Mesleğim Var, Umudum Var

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında oluşturduğumuz bu proje ile meslek liselerinden mezun olmak üzere olan son sınıf öğrencileri, iş arayan gençler, COVID-19 nedeniyle ya da sanayinin dijitalleşmesinin getirdiği etkilerle işini kaybetmiş vatandaşlar gibi dezavantajlı grupları iş hayatına dâhil etmeyi hedefliyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz bu proje ile 18 ay boyunca bölgede açık olan meslek alanlarına yönelik, dezavantajlı bireylerden oluşan kursiyerlerden nitelikli ve donanımlı kişiler yetiştirerek; işsizlik, sosyal güvenlik kaygısı, toplumsal sorunlar ve sosyal uyum kaygısını azaltmaya yönelik faaliyetler ile bu grupların sosyal hayata dahil edilmesine katkı sağlamayı ve bölgedeki özellikle kadın istihdam oranının artırılmasına destek olmayı önceliklendiriyoruz.

Ana Baba Okulu

Bu programla bebek sahibi olmaya hazırlanan veya çocuğu olan (0-18 yaş) çalışma arkadaşlarımızın ebeveynlik becerilerini geliştirmelerine ve çocuklarının gelişimi konusunda karşılarına çıkan zorlukları anne/baba olarak bilinçli yönetebilmelerine olanak sağlıyoruz. Eşitlikçi çocuk yetiştirme ve eşitlikçi ev ortamının yaratılması konularında çalışma arkadaşlarımıza yönlendirici bilgiler sunuyoruz. 

Marmara Pedagoji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi eğitimcileriyle ortaklaşa yürüttüğümüz bu proje ile eşitlik bağlamında tüm anne ve baba olan, olmayı planlayan çalışma arkadaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz.

İlgili Babalık Kulübü

Eşitliğin sadece iş ortamında değil, evlerimizde de olması gerektiğinin bilinciyle babaların çocuk bakım sürecinde anne ile eşit sorumluluk almasını önemsiyoruz. Sağlıklı baba-çocuk ilişkisinin çocuk gelişimine katkılarını anlattığımız atölye çalışmaları sayesinde çocuk bakımının sadece annelere kodlanmış bir görev olmadığının altını çiziyoruz.

Biyolojik Ailelerin de Koruyucu Ailelerin de Yanındayız

Yeter ki hem şirketlerin hem de insanların rotasında hep eşitlik olsun. Hal böyle olunca yapılacaklar sınırsız tabii ki. Şirketimizde herkesin eşit hak ve fırsatlara sahip olması önceliği ile tüm İK süreçlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz.

Ev ortamına ihtiyacı olan bir çocuğa, fırsat eşitliği yaratarak hem evinin hem de kalbinin kapısını sonuna kadar açan bir çalışma arkadaşımızın koruyucu aile olduğu haberini aldığımızda koruyucu aile ile biyolojik aile arasında sevgide fark yoksa prosedürlerde de fark olmamalı dedik ve ebeveynlik haklarını aynı şekilde sağladık.

Tedarikçilerimizle Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Desteklediğimiz İş Birlikleri

Çalışma arkadaşlarımızdan oluşan gönüllü eğitmenler, tedarikçilerimize toplumsal cinsiyet eşitliği konulu seminerler verdiler ve bu seminerleri bayilerimiz aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına taşıdılar. Bu çalışmalara ek olarak, tedarikçilerimiz arasından da gönüllü eğitmenler yetiştirilmesi için AÇEV iş birliğinde eğitimler düzenledik. Tedarikçilerimiz kendi iç eğitimlerini tamamladıklarında toplamda 30 bin kişiye daha ulaşmış olduk. Bu çalışmanın en önemli çıktısı tedarikçilerimizdeki kadın çalışan sayısındaki artış oldu.

Çalışmalara katılan 2 tedarikçimiz ile 2018 yılında yapmış olduğumuz söyleşiyi buradan izleyebilirsiniz. 

Tedarikçilerimiz ile 3 yıldır devam eden bu projede toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan iyi uygulamaları paylaşmaya devam ediyoruz. Çünkü Çeşitlilik Politikamızın 13. maddesinde taahhüt ettiğimiz gibi sorumluluk alıyor, otomotiv sektöründe kadın sayısının dengelenmesi için aktif rol üstleniyoruz.

Attığımız tüm bu adımlar ile geleceğe, vizyonumuza, sağlıklı bir topluma, dengeli bir iş ortamına eşit mesafede olacağımıza inanıyoruz. Hepimizin hak ettiği güzel bir gelecek için “Politika Yetmez!” diyoruz ve birlikte adım atıyoruz.