Önce İş Sağlığı, Önce Çalışanların Güvenliği

Burak Gökçelik
burak gökçelik

Burak Gökçelik Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası içerisinde olduğumuz şu günlerde, ben de bu konuda büyük hassasiyet gösteren ve yaptığı iyileştirme çalışmalarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunun altını dolduran Ford Otosan’ın Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak, ürün geliştirmeye ait test merkezlerimizde ve atölyelerimizde yürüttüğümüz İSG projelerinden sizlere bahsetmek istedim.

İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı şimdiki adıyla hayatımıza yakın tarihte girmiş sanılsa da tarihsel süreçteki ilk örnekleri Hammurabi Kanunları’nda işçiler hakkında yapılan düzenlemelere kadar dayanır. Ancak bu konuda aşina olduğumuz sistematik yaklaşım ile yapılan İSG çalışmalarının kanunlaşması, 19. yüzyılda ortaya çıkan Sanayi Devrimi ile birlikte gerçekleşir. Her türlü çalışma ortamında, çalışan kişilerin güvenliğinin gerekli materyal, önlem ve eğitimlerle sağlanması gerekliliğini vurgulayan bu uygulama, Türkiye’de 2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bugünkü şeklini aldı.

Ürün Geliştirme tarafında, biz de bu önemli konuyu sahiplenip öncelikle her işin başı eğitim dedik ve çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak, bu bilinci canlı tutmak adına periyodik İSG eğitimlerimize başladık. Amacımız, bize bağlı tüm tesislerimizdeki çalışanlarımızın yaptıkları işlere İSG penceresinden bakarak çalışmalarını sürdürmesiydi. Çünkü bu bilincin yerleşmesi ileride çalışma ortamları değişse bile onlara her işe İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışıyla yaklaşma imkanını sağlayacaktı.

Bu eğitimler bağlamında ekip arkadaşlarımız, şirketimizde yoğun biçimde var olan “aile ruhu”ndan aldığı güçle sadece kendileri için değil, tüm çalışma arkadaşları için uygulayabilecekleri ve “Görmezden gelme, hayat kurtar!” felsefesiyle hareket eden “Biri bizi gözetliyor!” adını verdiğimiz uygulamayı kolaylıkla benimsedi. Bu uygulamayla Ürün Geliştirme’de haftalık olarak seçilen bir veya birkaç ekip arkadaşımız saha ortamını gözlemliyor, raporluyor ve gerekli önlemleri almamızı sağlıyor. Böylelikle hem kendinin hem de diğer çalışma arkadaşlarının güvenliğini koruyor.

Deneyimlerimizden ders çıkartarak tekrar eden işlerde belirli bir standart oluşturmayı ve bu standardı korumak için düzenlediğimiz risk analizleri ile oluşacak kazaların önüne geçmeyi amaçladığımız, “Yaptığını yaz, yazdığını yap” felsefesiyle harekete geçen “İSG Kütüphanesi” de iş sağlığı ve güvenliği konusunda verim aldığımız uygulamalardan bir tanesi. Ayrıca “İSG Sürekli Gelişim Öneri Sistemi” ile de Ürün Geliştirme’deki arkadaşlarımızın tamamının gönüllü İSG denetçisi rolünü üstlenmesini sağlayarak, İSG bilincini sürekli canlı tutmayı başarıyoruz.

Tüm bu yaptığımız çalışmalarla ve ekibimizin değerli katılımıyla 2017 yılı içerisinde farklı alt birimlerimizde tam 33 İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirmesi gerçekleştirdik. Teorik çalışmalarımızın ve oluşturduğumuz bilincin yanında tabii ki pratikte de çalışma ortamlarımızda fiziki iyileştirmeler konusunda en iyisini yapmaya önem veriyoruz.

Sektörde fark yaratan bir örnek verecek olursak; İnönü fabrikamızda Ürün Geliştirme’de çalışan arkadaşlarımızın NG (Doğal Gaz), LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) gibi alternatif yakıtlar için hazırlanan özel test odalarına girmeden önce, üzerilerindeki statik elektriği atabilmeleri ve olası kazaların önüne geçebilmeleri için bu alanların önlerine bakır levhalardan oluşan topraklama üniteleri kurduk. Her ekibimize uygun koruyucu özel ekipmanlar, anti-statik paspaslar, son teknolojiye uygun ve insan sağlığına duyarlı yangın söndürme sistemleri, basınç tahliyesi için ayarlanmış patlama pencereleri gibi uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldığımız önlemlerden bazıları.

Kurulduğumuz günden beri bölüm, ekip, çalışan ayırmadan büyük önemle üzerine eğildiğimiz konuların başında gelen İş Sağlığı ve Güvenliği, sadece Ürün Geliştirme’de değil her alanda üzerinde durması gereken bir konu. Biz de gelişen teknoloji ve çalışma şartları bazında yenilikleri yakından takip ederek, emek veren herkesin can güvenliğini güvence altına alıp oluşturduğumuz İSG bilinci ile ilerlemeye devam edeceğiz.