İlk Akredite Deney Laboratuvarımız Hizmet Vermeye Başladı!

Merkez Laboratuvarlar

Yaklaşık 1,5 sene süren zorlu bir sürecin ardından Kocaeli Fabrikalarımızda bulunan Merkez Laboratuvarlarımız AB-1570-T numarası ile 04.12.2020 tarihinden itibaren akredite bir laboratuvar olmuştur!

Kocaeli Fabrikalarımızın kalite güvence müdürlüğü bünyesinde ve artık akredite olan Merkez Laboratuvarlarımız; tahribatlı, tahribatsız testlerin yapıldığı laboratuvarlar ve kalibrasyon laboratuvarından oluşmaktadır.

Akreditasyon nedir?

En basit haliyle akreditasyon, müşteri veya kullanıcılara sürekli yüksek kalite ve teknik yönden yetkin olma taahhüdünü vermektedir.

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Ülkemizde 2001 yılından bu yana hizmet veren ve akreditasyon konusunda yetkin tek kurum Türk Akreditasyon Kurumu’dur. TÜRKAK aynı zamanda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)’nin, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF)’nun ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC)’nin tam üyesidir.

Laboratuvar akreditasyonu gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır. Herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.

Akreditasyonun kurumlara faydaları nelerdir?

Akredite olan kurum ve kuruluşlar, kaliteli ve güvenilir olduklarını kalite standartlarına göre kanıtlar, bununla beraber ulusal ve uluslararası platformda kabul gören bir kalite ve teknik yeterlilik sunarlar.

Akreditasyonun kurumlara faydaları ise şu şekilde özetlenebilir:

 • Yurt içi ve yurt dışında saygınlık
 • Güven ve müşteri memnuniyeti
 • Yasal güvence ve üst düzey hizmet kalitesi
 • Ulusal ve ulusal standartlara uygunluk
 • Bilinçli ve onaylı bir hizmet
 • Objektif, bağımsız ve tarafsız bir hizmet

Türkiye’deki yerimiz

 • Türkiye’de SAE J2527 ve SAE J2412 standartlarında akreditasyonu alan ilk kurum “Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları Merkez Laboratuvarları”dır.
 • Türkiye’de bulunan otomotiv üreticisi firmalar arasında akredite deney laboratuvarı bulunan iki üreticiden biri Ford Otosan'dır.

Akreditasyon sürecinin genel aşamaları nelerdir?

Süreçte hem teknik yeterlilik hem de kalite yönetim sistemi açısından aday kurumlar değerlendirilmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 numaralı standart Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için genel gereklilikleri belirtmektedir. Bu standarda uygunluğu sağlayan kurumlar akreditasyona hazır hale gelmektedir. Akreditasyon başvurusundan belgenin alınmasına kadar olan süreç kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Başvuru için gerekli belgeler hazırlanarak TÜRKAK portal üzerinden ilk başvuru yapılır.
 • Başvuru dosyasındaki evraklar TÜRKAK tarafından incelenir, eksikler varsa bildirilir.
 • Akreditasyon için başvurulan testler kapsamında ilgili denetçiler seçilerek denetim ekibi oluşturulur.
 • Denetim ekibi kapsam dahilinde olan testler için hem teknik hem de KYS (Kalite Yönetim Sistemi) incelemesi yapar, varsa uygunsuzlukları bildirir.
 • Saha denetimi gerçekleştirilir ve varsa uygunsuzlukları düzeltilmesi için bildirir.
 • Akreditasyon kararı alınır.

Akredite olan testlerimiz nelerdir?

İlk akreditasyon aşamasında kapsama ekleyeceğimiz testleri belirlerken hem şirkete en çok finansal katkımızın olacağı hem de teknik açıdan zaten halihazırda TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak çalışılan test yöntemlerini inceledik ve iç trim/dış trim weathering testleri (hızlandırılmış solma testleri) ile ilk akreditasyon başvurusunu gerçekleştirdik.

Akreditasyon alınması planlanan sadece bu iki adet test metodu için yaklaşık 1,5 sene boyunca ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmıştır. Teknik yeterlilik hazırlıkları boyunca SAE J2527, SAE J2412 standartları ve bunlara bağlı alt standartlar da dahil olmak üzere toplamda 13 adet global standardın en ince teknik detayına kadar çalışan ekiplerimiz laboratuvar uygulamalarında devreye alımlar da gerçekleştirmişlerdir. Buna bağlı olarak akreditasyon kapsamında kalite yönetim sisteminde iyileştirmeler yapılarak 41 adet yeni doküman oluşturulmuş ve QDMS üzerinden devreye alındıktan sonra laboratuvarda kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan periyodik iç denetimler ile sisteme ve teknik gerekliliklere uygunluk yine ekiplerimizce denetlenerek sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir.

04.12.2020 tarihinden itibaren “akredite” unvanı kazandığımız test metotları ve bu testlere ilişkin sonuçlar hem ulusal hem de uluslararası mecralarda kabul edilir hale gelmiştir.

Akreditasyonumuz kapsamında bulunan standartlar:

 • SAE J2527 - Performance Based Standard for Accelerated Exposure of Automotive Exterior Materials Using a Controlled Irradiance Xenon-Arc Apparatus
 • SAE J2412 - Accelerated Exposure of Automotive Interior Trim Components Using a Controlled Irradiance Xenon-Arc Apparatus

Sonraki adımlar

Akreditasyon süreci kurumumuz için çok yeni, sürekli gelişime açık ve sonu olmayan bir süreç, dolayısıyla da geleceğe yönelik yapılacak birçok projeyi de beraberinde getiriyor. Geleceğe yönelik ilk etapta yapacağımız faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Akreditasyon kapsamını sürekli geliştirerek ulusal ve uluslararası alanda teknik yeterliliğin tüm laboratuvar faaliyetleri için sağlanması,
 • Genişleyen akreditasyon kapsamı ile beraber şirkete finansal kazanç sağlama,
 • Yeni araç projeleri ile beraber gelen yeni testlerin (örn: BEV projesi) akreditasyon kapsamına dahiliyeti ile sektöre liderlik etme,
 • Kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyon sürecine dahiliyeti.

Çalışma ekibinde yer alarak değerli katkıları ile projeye destek veren Kalite Güvence Müdürlüğü ekibinden Ayşe Ece Yıldızçelik, Bakış Akyazılı, Burak Birinkulu, Hasan Eren Ertüz, Hamit Dülgar, İbrahim Sever, Pınar Akdeniz ve Aziz Kılıç’a şirketimiz için çok önemli bir “ilk”e imza attıkları için bir kez daha teşekkür ederiz.