İleri Araştırmalar Programı Ufuk2020’deki Başarımız

UFUK2020

Avrupa Birliği'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan UFUK2020 (HORIZON2020) kapsamında fon desteği almaya hak kazandığımız projelerle global otomotiv arenasında söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Çok sayıda “ilk”leri barındıran 17 projedeki ortaklıklarımız ile yalnızca aktif proje sayısında değil, Avrupa Birliği’nin ilgili fonlarından bize sağlanan 7,34 milyon Avro bütçe ile geri getirilen fon büyüklüğünde de Türkiye’nin programdaki lider kuruluşları arasında yer alıyoruz.

Türk otomotiv sanayinin öncüsü olarak, Ar-Ge çalışmalarımızı Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında da sürdürüp Avrupa Birliği araştırma fonlarının ülkemize getirilmesinde önemli katkı sağlıyoruz.

UFUK2020’de onlarca aday proje içerisinden mükemmeliyet, etki, uygulama kalitesi ve verimlilik kriterleri ile seçilerek hibe desteği sağlanan projelerin arasında yer bulan 17 farklı projede paydaşlarımız ile birlikte ileri araştırmalarımıza devam ediyoruz. Projelerimizin Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere Avrupa Birliği’nin ilgili fonlarından sağlanan bütçe 7,34 milyon Avro düzeyine ulaşmış durumda.

İlki 1984 yılında başlatılmış Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Avrupa’nın küresel rekabet gücünü korumayı ve birlik üyesi veya birliğe aday ülkeler arasında bilim ve teknoloji politikalarında eşgüdümün sağlanmasını hedefliyor. Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini geliştirmek için kurulan özel bir fonlama sistemiyle destekleniyor. Şirketimiz, Ufuk2020 adıyla bilinen ve 2014-2020 yılları arasında başlatılan projeleri kapsayan 8. Çerçeve Programı’nda yürüttüğü proje sayısı ve sağladığı fon büyüklüğü ile bu alanda da Türkiye’nin en önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.

Projeler kapsamında otomotiv dünyasının yeni teknoloji sahaları olarak nitelendirilen otonom araçlar, bağlantılı araçlar ve elektrikli araçlar ile geçmişten bugüne önemini kaybetmeyen bir araştırma sahası olan karbon salınımlarının azaltılması alanlarına ait çok sayıda bilimsel ve teknik problemin ele alındığı Ar-Ge çalışmalarının, şirketin rekabet gücüne önemli katkıları olacağı öngörülüyor.

İleri kontrol yöntemleri kullanılarak CO2 salınımları azaltıldı

2016 yılında başlayan ve üç yıl süren OptiTruck, Ufuk2020 kapsamında tamamladığımız ilk proje oldu. Euro VI emisyon limitlerinin sağlanması kısıtı altında, yakıt tüketimi için mutlak optimum noktası arayan akıllı algoritmaların geliştirilmesi hedefi ile başlatılan projede, üniversitelerden ve otomotiv şirketlerinden toplam 11 ekibin oluşturduğu bir konsorsiyum yapısı ile çalışıldı.

Bu proje kapsamında yaptığımız çalışmaların da yardımıyla geliştirdiğimiz teknolojileri, Ford Trucks’ın “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)” ödüllü F-MAX’imiz ile müşterilerimize sunduk. Bu proje ile yalnızca yazılım ve kontrol yöntemlerinin bir adım ileriye taşınması sonucunda önemli ölçüde CO2 salınımı azaltılabileceğini de göstermiş olduk.

TrustVehicle projesi ile ağır ticari araçlar için otomatik geri park fonksiyonu

Binek araçlarda müşteriye sunulmuş otomatik park etme fonksiyonlarına benzer şekilde, dorseli ağır ticari araçların otonom olarak geri manevra ile park etmesini sağlayan bir sistem, TrustVehicle projesi kapsamında geliştirildi. Karma trafik senaryolarında ve zorlu çevre koşullarında sürücülere destek sağlayan otonom sürüş içerikli teknik çözümleri geliştirmeyi ve bu sayede güvenliği mevcut seviyenin ötesine taşımayı amaçlayan TrustVehicle projesinde çalıştığımız park fonksiyonu, şehir içinde, inşaatlarda, limanlarda ya da dar depolama alanlarında sürücülere büyük kolaylık getirirken yaya güvenliğini de artırıyor. Geliştirilen sistemi yine F-MAX araçları ile müşteriye sunmayı planlanıyoruz. ,

LONGRUN projesi ile geliştirilen elektrikli aks sistemleri

LONGRUN yer aldığımız ve ticari araçlarda termal verimin artırılması, CO2 salınımının azaltılması ve egzoz emisyonlarının düşürülmesine yönelik araştırma çalışmalarının yapıldığı bir diğer proje oldu. Alternatif enerji kaynaklarının kullanıldığı hibrit sistemlere özel simülasyon araçlarının da geliştirilmesinin hedeflendiği projede, ağır ticari vasıtalarda kullanılabilecek yeni nesil bir elektrik tahrikli aks sistemi için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sistemin, geleceğin ağır ticari vasıtalarının kritik bir bileşeni olacağını düşünüyoruz. 2023 yılında sonlanacak proje ile geliştirilen teknolojilerin, özellikle 2025 sonrasında gelecek emisyon sınırlamaları sonrasında daha da önem kazanacağını öngörüyoruz.