Gelecek Nesillere Mirasımız, Yaşanabilir Bir Dünya Olsun…

Güven Özyurt
güven özyurt

Güven Özyurt Ford Otosan Lideri

İklim krizi, doğal kaynakların tükenme tehlikesi, hava kirliliği, büyük orman yangınları…

İnsanlığın ve dünyanın geleceğini tehdit eden böylesine son derece önemli konularda dünya çapında alarm veriliyor. İnsanlık, kendine yuva olan bu çok özel ve mucizevi gezegene hoyrat davranmaktan ne yazık ki geri kalmıyor. Ancak bizler yarını düşünmeden hareket ederken önemli bir şeyi gözden kaçırıyoruz: Dünya’nın bize değil, bizim ona ihtiyacımız var!

Bu tespitin arkasından gelen ilk önemli nokta ise sürdürülebilir bir gelecek için enerjinin en tasarruflu ve verimli şekilde kullanılmasıdır. Enerji, bir ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için temel girdilerden bir tanesi. Ancak günümüzde hızla artan nüfus, sanayileşme ve teknolojinin her geçen gün ilerlemesi ve yaygınlaşmasıyla enerji tüketiminin de kontrolsüz bir biçimde artması adeta gündemin değişmez parçası oldu. Enerjinin aşırı tüketimiyle; doğal kaynakların tükenmesi hızlanıyor, çevre kirleniyor ve öte yandan maliyetler de artıyor. Fakat bu durumu dengelemek ve önlemek de yine bizim elimizde.

Ford Otosan olarak enerjide verimlilik en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Odağımızdan hiç çıkmayan bu konuda gelişen teknolojileri yakından takip ediyor, akıllı ve verimli enerji kullanımı sağlayacak sistemlerin uygulanabilirliği ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Geri kazanım sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili devreye aldığımız ve hâlihazırda çalışmalarını sürdürdüğümüz pek çok projemiz mevcut. Enerji israfını önlemek amacıyla eski teknolojiler yerine enerji tasarrufu sağlayan, verimlilik artırıcı teknolojilere odaklanıyoruz. Dolayısıyla yeni kurulacak bu sistemlerde kullanılacak ekipmanı da verimlilik sınıfı en yüksek olanlardan seçiyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının fabrikalarımızdaki uygulanabilirliği konusundaki çalışmalarımıza özellikle son birkaç yıldır son derece ağırlık vermiş durumdayız. Özellikle enerji politikaları, tarife yapısındaki değişiklikler ve beraberinde gelen enerji birim maliyet artışları bu konudaki motivasyonumuzu artırıyor. Enerji verimliliği ve tasarrufuna yönelik tüm çalışmalarımız sera gazı emisyonlarının azaltılmasına hizmet ediyor.

Ford Otosan’da Enerji Tasarrufu

Zaman içerisinde Ford Otosan’da devreye aldığımız projelerimizin birkaçından bahsetmek isterim.

Örneğin; Yeniköy Fabrikamız, üretimde enerji verimliliğine en güzel örneklerden biridir. 2014 yılında, Courier modeliyle faaliyete başlayan ve yüksek teknoloji ile kurulan bu fabrikamızda, tam otomatik 3 kat yaş boyama sistemi bulunuyor. Geleneksel boya prosesine göre doğal gaz tüketen ekipmanların olmaması, tek bir boya fırını içermesi, verimlilik sınıfı yüksek ve hız kontrollü elektrik motorlarının kullanılması, robotik proses ve dryscrubber kullanılması ile örnek bir enerji dostu üretim tesisi diyebiliriz.

Yine boyahanemizde devreye aldığımız ekonomizer uygulamaları ile astar ve son kat bacalarındaki atık ısının geri kazanımını sağlayarak ve yağ alma banyo sularını ısıtarak toplamda 28MkWh/yıl doğal gaz tasarrufu elde etmiş olduk. Yine 200kW’a kadar olan elektrik motorlarımızı, IE4 verimlilik sınıfına sahip olanlar ile yenileyerek elektrik enerjisinden de tasarruf ettik. Bunların yanında, boyahane prosesi için kullanılan soğutma gruplarını, yüksek verimli ısı ve geri kazanımlı ünitelerle değiştirerek yılda ortalama 8MkW enerji tasarrufu imkânı sağladık. Ayrıca, boyahane kabin prosesi için gerekli ısının temin edilmesi amacıyla güneşten ısı elde eden 540 metrekarelik yüzey alana sahip SolarWall projemiz de önemli kazanımlarımızdan biri. Bu sayede ısıtmayı güneş enerjisi ile yaparak, yılda yaklaşık 1,44 MkWh doğal gaz tasarrufu sağlıyoruz.

Gerek üretim ve ofis alanları gerek de çevre aydınlatma sistemlerinde LED dönüşümleri yapmaktayız. Öte yandan, devreye aldığımız basınçlı hava izleme ve kontrol sistemiyle hava kaçaklarını önleyerek basınçlı hava tüketimimizi azaltıp tasarruf sağlayabiliyoruz. Emisyona tabi olmayan bacaların üfleme ağzı açıklarında ve araç geçişlerinin olduğu rüzgâr tünellerinde helix yapılı dikey eksenli rüzgâr türbini uygulamaları, güneş ve rüzgârın birlikte kullanıldığı hibrit bir çalışma ile çevre aydınlatma sistemimize enerji sağladığımız pilot uygulamamız sayabileceğim diğer bir örnek. Toplamda, tesisimizdeki pilot bölgelerde devreye alınan küçük ölçekli 7 adet rüzgâr türbinimiz bulunuyor.

Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanımının öneminin farkındayız. Bu amaçla yukarıda saydıklarım dışında; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tesislerimizdeki uygulanabilirliği konusunda sürekli araştırmalar yapıyor ve farklı çözüm yolları geliştiriyoruz.

Gerek bireyler gerekse kurumlar olarak yalnızca bugünü düşünmek; bize yalnızca karanlık bir geleceğin mirasını bırakır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için süreçlerimizi sürdürülebilirlik üzerine kurmaya devam edeceğiz.