Ford 2022 Yılı Trend Raporu Yine Çarpıcı Bilgilerle Dolu

TrendRaporu2022

Bu sene 10. kez hazırlanan ve Amerika, Asya, Avrupa ile Orta Doğu’daki 14 ülkeyi kapsayan “Ford Trend Raporu” tüketici davranışlarındaki eğilimler ve dünya genelindeki değişimi tetikleyecek trendler hakkında bilgi edinmemizi sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Rapor, pandemi ile yaşanan değişikliklerin geleceği nasıl şekillendireceğine odaklanıyor. İçinde elbette gezegenimizin ve sosyal hayatımızın geleceğine dair çarpıcı öngörüler de var. Ayrıca özel tahminlerle teknolojiden elektrikli araçlara, aileden sürdürülebilirliğe kadar pek çok konunun ‘geleceğine’ bir bakış da raporda yer alıyor. 

Araştırmada öne çıkan konu başlıkları bu şekilde:

Gezegenimizin Geleceği: Dünya genelinde yetişkin nüfusun %29’unun geleceğe dair başlıca kaygısı; iklim değişikliği. Yetişkinlerin %81’i iklim değişikliği yüzünden çocuklarının geleceği konusunda endişeli olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte teknolojiye olan güven de devam ediyor. Yeni teknolojilerin iklim değişikliğinin etkilerine azaltabileceğine dair bir umut var. 

Mobilitenin Geleceği: Raporda sürücüsüz araçların değeri geçen seneye göre artış gösteriyor. Ebeveynlerin %65’i çocuklarının bir yabancı tarafından kullanılan araçta olması yerine sürücüsüz yani otonom araç kullanılmasını tercih edeceğini belirtiyor. Ayrıca, Y ve Z kuşaklarının %31’i, yeni kuşakların araba kullanmayı öğrenmeye ihtiyaç duymayacağı konusunda hemfikir. Raporda ortaya çıkan başka bir ilginç konu ise; dünya çapında erkeklerin %38’i, 2050 yılına kadar uçan arabaların hayatımıza gireceğini düşünüyor.

Üretkenliğin Geleceği: Pandemi sonrası yaşamamızın belli yönlerinin eskisi gibi olup olmayacağı sorulduğunda, dünya çapındaki yetişkinlerin %13’ü “Asla normale dönmeyeceğini” söylüyor. Üretkenliğe dair Z kuşağının %21’i, 2035 yılına kadar iş gücünün ağırlıklı olarak serbest çalışanlardan oluşacağını düşünüyor.

Bilginin Geleceği: Dünya çapındaki yetişkinlerin %65’i, 2035 yılında bilginin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu ayırt etmenin bugüne kıyasla çok daha zor olacağı konusunda hemfikir. Nüfusun %58’i, yapay zekanın geliştirilmesinin yüksek eğitimin önemini azaltmayacağına inanıyor ancak %68, robotların öğretmenlerin yerini alacağını düşünüyor.

Kimlik ve Aidiyetin Geleceği: Dünya çapındaki yetişkinlerin %64’ü gelecekte, insanların karşıt bakış açılarına karşı gösterdiği hoşgörünün bugüne kıyasla daha az olacağını düşünüyor. Bununla birlikte, nüfusun %44’ü, klasik cinsiyet normlarının kendi yaşam süreleri içinde ortadan kalkacağına inanıyor.

Ailenin Geleceği: Dünya çapında araştırmaya katılan tüm genç yetişkinlerin yarıya yakını evliliğin 2035 yılına kadar modası geçmiş bir kavram haline geleceğini düşündüklerini söylerken, Z kuşağının %79’u gelecekte çocuk sahibi olma/çocuk yetiştirme fikrine sıcak baktıklarını belirtiyor.

Raporun tamamı burada: