2021 Sürdürülebilirlik Raporumuz Yayında

sürdürülebilirlik raporu 2021

Tüm iştiraklerimizin 2021 yılı boyunca sürdürülebilir büyüme performansını, otomotiv endüstrisinde çevresel ve sosyal etki yaratma noktasındaki çalışmalarını değerlendirdiğimiz 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ve bu sene ilk kez yayınladığımız İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) Raporumuzu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

2021 yılında toplam ticari araçlarda %29,8’lik pazar payımız ile son 6 yıldır Türkiye’nin ihracat lideri, Ford Motor Company’nin Avrupa’daki 455.000 kapasitesi ile en büyük ticari araç üreticisiyiz. Ayrıca Ford Otosan olarak tarihimizdeki en yüksek piyasa değerine 2021 yılında ulaştık ve en değerli otomotiv şirketi unvanı ile BİST-100 Endeksi’nde %98 değer kazandık. Türkiye’de otomotiv sektöründe öncü olma ve sürdürülebilir büyüme misyonumuz doğrultusunda sağladığımız bu başarıyı tüm iştiraklerimiz ve çalışanlarımız ile paylaşıyoruz.

Bunun yanı sıra 2021 yılında da inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına öncelik verdik. Son 3 yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz inovasyonlar ile toplamda 47,8 milyon TL tasarruf sağladık. 1688 Ar-Ge çalışanımız ile hizmet ve operasyonlarımızın sürdürülebilirliğini artırmak, çevresel etkimizi düşürmek amacıyla projeler gerçekleştirdik. Özellikle otomotiv sektörünün doğaya olan etkilerini göz önüne alarak iklim ve çevre alanındaki çalışmalara öncelik verdik.

2021, sektörümüzdeki teknolojik gelişmelere yön vermek noktasındaki projelere değer kattığımız bir yıl oldu. 2021 yılında 330 farklı girişim ile görüştük. Bu girişimler arasından 12 proje ile iş birliğimizi sürdürmek adına çalışmalarımıza başladık. “Endüstri 4.0” ve akıllı fabrika uygulamaları ile Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) “Global Lighthouse Network” listesine girmeye hak kazanan Türkiye’deki ilk, dünyadaki 4 otomotiv fabrikasından biri olarak bu alandaki sorumluluğumuzun farkındayız.

İstihdamda eşitlik ve çeşitliliği gözeterek insan kaynağı sağlama hedeflerimizde de sürdürülebilir bir büyüme kaydettik. Otomotiv sektöründe en fazla kadın istihdamı yapan şirketimiz 2021 yılındaki yeni işe alımlarda kadın personel oranını ofis çalışanlarında %34, saha çalışanlarında %22 seviyesinde gerçekleştirmiştir. Sağladığımız kadın istihdamı ile Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne ülkemizden giren ilk ve tek otomotiv şirketiyiz.

2021, İklim Krizi ve sektörümüzün çevreye etkileri ile mücadele noktasında önemli yol kat ettiğimiz bir yıl oldu. BIST Sürdürülebilirlik ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) iklim ve su programlarına katılarak bu alanlardaki çalışmalarımızı yatırımcılarımız ile paylaşıyoruz. 2021 yılında sektörümüzde sera gazı salınımını azaltma hedefimizde sürdürülebilir bir ilerleme kaydederek 113,847.26 ton CO2 sera gazı salımının önüne geçtik, 8,786,188 ton tehlikeli atığı geri kazandırdık, 6,267,47 GJ doğrudan yenilenebilir enerji tükettik. Bu alandaki inovatif çalışmalarımıza öncelik vererek tamamen kendi iştirakimiz olan Rakun Mobilite şirketini kurduk. Böylelikle çevreye dost elektrikli, iki ve üç tekerlekli motosikletlerimizin üretimine 2021 yılında başladık.

Raporumuzun tamamına linkten erişebilirsiniz.